Advokatska kancelarija za radno pravo i radne odnose – Advokatska kancelarija Beograd Knežević

Advokatska kancelarija Knežević u Beogradu zastupa klijente u oblasti radnog prava, kako poslodavce, tako i zaposlene. Radno pravo je široka oblast, te, s jedne strane, obuhvata radno-pravne sporove, a s druge pripremu radno-pravne dokumentacije za pravna lica.

Advokat za radno pravo i sastavljanje radno-pravnih akata za privredna društva (Ugovora o radu, Pravilnika o radu, Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, itd.)

Svaki poslodavac koji ima više od 10 zaposlenih ima obavezu donošenja Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, dok svaki poslodavac ima obavezu donošenja Pravilnika o radu kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa. Radni odnos sa zaposlenim zaključuje se Ugovorom o radu. Advokatska kancelarija Knežević kao advokatska kancelarija za radno pravo pruža pravnu pomoć prilikom sastavljanja navedene radno-pravne dokumentacije, kako bi u potpunosti bila usklađena sa zakonskim odredbama, kao i njene propisne implementacije, radi izbegavanja potencijalnih sudskih sporova. Takođe, kao advokatska kancelarija za radno pravo pružamo pravnu pomoć prilikom pripreme dokumentacije i sprovođenja otkazne procedure u skladu sa zakonom, kako bi se na najoptimalniji način uskladili interesi poslodavca i zaposlenog, radi izbegavanja nezakonitosti koje mogu dovesti do sudskih postupaka.

Advokat za tehnološki višak

U slučaju proglašenja tehnološkog viška poslodavac mora ispoštovati određene obaveze propisane Zakonom o radu. Poslodavac,najpre, mora da utvrdi razloge prestanka potrebe za radom zaposlenih, zatim, u zavisnosti od broja zaposlenih, doneti Program rešavanja viška zaposlenih, da isplati otpremninu zaposlenima koji su tehnološki višak, eventualno primeni mere za zapošljavanje, omogući zaposlenima korišćenje godišnjeg odmora, isplati neisplaćene zarade, itd. Procedura tehnološkog viška je složena procedura koja zahteva sprovođenje niza koraka koji moraju biti strogo usklađeni sa zakonskim odredbama kako bi se izbegle potencijalne nezakonitosti, a time i povrede prava zaposlenih, koje bi mogle biti predmet sudskog spora.

Advokat za zastupanje u radnim sporovima

Kao najčešći slučajevi radno-pravnih sporova u praksi su se pokazali postupci zbog neisplaćenih zarada, nezakonitog otkaza, povrede na radu, itd. Postupci mogu biti pokrenuti bilo od strane poslodavca, bilo od strane zaposlenog, ali se češće pokreću od strane zaposlenog.

Advokat za mobing

Mobing ili zlostavljanje na radu ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja, položaja zaposlenog. Zaposleni prvo može pokrenuti postupak za zaštitu od zlostavljanja kod poslodavca, te ukoliko takav postupak ne uspe, potražiti sudsku zaštitu pred nadležnim Višim sudom.

Pravna pomoć advokata za radno pravo

U slučaju da vam je potrebna pravna pomoć advokata za radno pravo, bilo da ste poslodavac ili zaposleni, možete nas kontaktirati.