Law office in Belgrade

Zaštita internet domena u Republici Srbiji

Dvadeset prvi vek doneo je sa sobom mnogobrojne novine kako u sveopštoj komunikaciji među ljudima tako i u poslovanju privrednih subjekata.Ukoliko se ne pojavljujete na internetu može se samatrati da ne postojite jer će svaki vaš potencijalni poslovni partner pre zasnivanja saradnje sa vama proveriti vašu poslovnu biografiju, a kako drugačije, nego vašom prezentacijom putem internet sajta. Dakle, jedan od najbitnijih preduslova za uspešno poslovanje vaše kompanije jeste vaša web dostupnost, koliko ste vidljivi na internetu, kako bi klijent što lakše mogao da se upozna sa vašom kompanijom i proizvodima koje prodajete odnosno uslugama koje pružate. Uspešnim registrovanjem i zaštitom internet domena, na kom se nalazi web sajt vaše kompanije, obezbeđujete svoje mesto pod digitalnim nebom.Kako bi vam približili ove naizgled apstraktne pojmove, počećemo od internet domena. Internet domen je sistem u kome se internet adrese vezuju za određene lokacije na internetu, servere, sajtove, e-poruke itd. Naziv internet domena je vaša sopstvena internet adresa koju ste registrovali u okviru nekog internet domena, nacionalnog ili međunarodnog (npr. internet adresa advokatbeogradknezevic.rs, u okviru .RS domena). On je sastavni deo web adrese i adrese e-pošte i na taj način određuje vaš identitet na internetu. U običnom govoru se najčešće koristi pojam „internet domen“ i kada se misli na „naziv internet domena“.Nove tendencije i napredak u komunikaciji i tehnologiji, prouzrokovali su i nove poteškoće – sajber kriminal. Ova vrsta novonastalog kriminala predstavlja preuzimanje kontrole nad registrovanim domenom, što izaziva nedostupnost internet servisa ili preusmeravanje korisnika ka servisima koje kontroliše napadač.

Sve češće nailazimo na vesti koje govore o „kidnapovanju“ ili „krađi“ naziva domena, što može da ima ozbiljan uticaj na internet prisustvo kompanija ili pojedinaca na internetu. Rezultat ovakvih napada, kada napadač preuzme kontrolu ili menja podatke o registrovanom domenu, je nedostupnost internet servisa ili preusmeravanje korisnika ka servisima koje kontroliše napadač.

U pogledu registracije internet domena u praksi problem nastaje kada dve ili više kompanija pretenduju na sličan ili isti naziv internet domena, pa se postavlja pitanje kako se rešava spor između tih kompanija odnosno koja od tih kompanija ima pravo na registraciju željenog internet domena. Odgovor na ovo pitanje potiče iz starog pravila rimskog prava koje glasi “prior tempore, potior iure” – “prvi u vremenu, jači u pravu“, a što znači da pravo na željeni naziv internet domena ima onaj koji ga je prvi registrovao. Kao i svako pravilo, i ovo ima izuzetak, a to je u slučaju kada dođe do zloupotrebe naziva internet domena. Dakle, ukoliko dođe do zloupotrebe naziva internet domena i takva zloupotreba se dokaže, svakako bi bilo nedopustivo da pravo na određeni naziv internet domena stekne onaj koji je zloupotrebom takvo pravo stekao. Zloupotrebe se najčešće dešavaju od strane trećih lica kada su u pitanju poznati brendovi i žigovi u vidu “blokiranja” internet domena odnosno kupovine internet domena poznatih brendova, sve u cilju kako bi naknadno “dogovorili” zakup/prodaju internet domena.

U slučaju da dođe do povrede internet domena, morate se obratiti Registru nacionalnog internet domena Srbije – Komisiji za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena, koja vodi postupak za utvrđivanje prava na internet domenima .rs i .cрб, a sve u skladu sa Pravilnikom o postupku za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena.

Naglašavamo da posebno treba biti obazriv prilikom registrovanja internet domena, te da registraciju obavite u skladu sa propisima. Ukoliko niste sigurni da postupate ispravno obavezno se obratite stručnom licu, jer ako prilikom registracije napravite pogrešan korak, najmanja sankcija koju možete očekivati je oduzimanje internet domena i njegovo prenošenje na drugo lice bez naknade, a u gorem slučaju može se potraživati i sva zarada koja je ostvarena putem navedenog internet domena.

Ukoliko imate nedoumice u vezi sa zaštitom internet domena i vašim pravima u slučaju  spora oko istog možete se obratiti našoj kancelariji, rado ćemo vam pružiti stručne savete i ukazati pravnu pomoć.