ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA & GDPR REGULATIVA

Knežević Legal poseduje sveobuhvatno iskustvo u oblasti zaštite podataka o ličnosti i prava privatnosti, savetujući klijente u vezi sa prikupljanjem, obradom i prenosom podataka o ličnosti, kao i prilagođavanjem i implenentacijom pravila o zaštiti podataka o ličnosti, koja su pre svega zasnovana na principima prava Evropske unije, u pravni sistem Srbije. Takođe, pomažemo našim klijentima u pripremi internih pravila o zaštiti podataka o ličnosti i generalno prilikom usklađivanja i prilagođavanja svog poslovanja sa propisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti. Posedujemo značajno iskustvo u savetovanju i zastupanju klijenata pred nadležnim upravnim organima o relevantnim pitanjima u ovoj oblasti (kao što su evidencija radnji obrade, pribavljanje dozvole za prenos podataka u inostranstvo, kao i usklađenost poslovanja sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti i izrada relevantnih internih akata).

KONTAKT INFORMACIJE

Adresa: Džona Kenedija 51/2,
11070 Novi Beograd
Telefon: +381 63 150 41 44
Email: irena@advokatbeogradknezevic.rs
Molimo zakažite prijem telefonom.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.