NEPOKRETNOSTI

Naši advokati imaju veliko pravno iskustvo u svim poslovima vezanim za nekretnine u Srbiji. Savetujemo klijente u prometu nepokretnosti, investicijama, postupcima pred nadležnim upravnim organima, i dr. Zastupamo klijente pred katastrom, učestvujemo u građevinskim projektima, kao i pregovorima i izradi ugovora o izvođenju radova, projektovanju i nadzoru prilikom sprovođenja investicionih projekata, kao i postupcima za pribavljanje lokacijske, građevinske i upotrebne dozvole.

Naše pružanje pravne podrške u ovoj oblasti, kao i zastupanje i pred nadležnim organima, pomaže našim klijentima da postignu svoje ciljeve, uz usklađivanje sa lokalnom važećom regulativom, kao i umanjenjem povezanih troškova i rizika.

Zastupanje:
● Uknjižbe, zastupanja pred katastrom
● Savetovanje u vezi sa planiranjem i izgradnjom
● Pretraga i identifikacija nepokretnosti, uz pravnu analizu statusa nepokretnosti i mogućnosti izgradnje
● Izrada svih vrsta ugovora, uključujući ugovore sa projektantima, glavnim izvođačima i konsultantima, kao i
ugovore o zakupu
● Koncept za prodaju, savetovanje kod prodaje i kupovine nepokretnosti
● Finansiranje, hipoteke, izvršenja, vansudske prodaje
● Savetovanje u vezi sa osiguranjem nepokretnosti i savetovanje u vezi sa odštetnim zahtevima
● Građevinski i svojinski sporovi i arbitraže

Nepokretnosti

KONTAKT INFORMACIJE

Adresa: Džona Kenedija 51/2,
11070 Novi Beograd
Telefon: +381 63 150 41 44
Email: irena@advokatbeogradknezevic.rs
Molimo zakažite prijem telefonom.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.