BANKARSTVO I FINANSIJE

Naši advokati uz saradnju specijalizovanih stručnjaka savetuju klijente u pogledu različitih aspekata bankarstva i finansija koji su od interesa i značaja za naše klijente, pri čemu pokrivamo i aspekt usklađivanja s važećom regulativom čime klijentima obezbeđujemo usklađenost poslovanja sa važećim propisima relevantnim za bankarstvo i finansije.

Knezević Legal savetuje klijente kada poslovne aktivnosti klijenta zahtevaju saradnju sa bankama u svrhu zaključenja ugovora o kreditu i drugih bankarskih proizvoda. Pored navedenog, zastupamo klijente i u poslovnim odnosima sa osiguravajućim društvima i lizing kućama i klijentima uvek pomažemo i savetujemo pri odabiru odgovarajućih sredstava obezbeđenja u cilju zaštite njihovih interesa u finansijskim ugovorima, kao i o prednostima i manama različitih sredstava obezbeđenja.

Zastupanje:

  • Due diligence analize (preuzimanja, spajanja, usklađenost sa regulativom)
  • Usklađenost s regulativom
  • Platni promet
  • Upravljanje sredstvima obezbeđenja (hipoteke, zaloge, bankarska garancija i dr.)
  • Nenaplativi krediti
  • Tržište kapitala i hartije od vrednosti
  • Osiguranje
  • Naplata potraživanja (izvršenja sudskim i vansudskim putem)

 

KONTAKT INFORMACIJE

Adresa: Džona Kenedija 51/2,
11070 Novi Beograd
Telefon: +381 63 150 41 44
Email: irena@advokatbeogradknezevic.rs
Molimo zakažite prijem telefonom.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.