Find us
Legal Resource
Rade Knežević

Advokatska kancelarija Knežević Legal se nalazi u Beogradu i i pruža širok spektar pravnih usluga svojim klijentima, prvenstveno iz oblasti privrednog prava. Knežević Legal je ambiciozna i inovativna kancelarija, koja teži dugoročnoj saradnji sa svojim klijentima, zasnovanoj na principima poverenja, istovremeno pružajući svojim domaćim i stranim klijentima visoko kvalitetno zastupanje koje odgovara najvišim standardima savremene i moderne advokature.

Kao klijent advokatske kancelarije Knežević Legal možete očekivati mnoštvo korisnih predloga zasnovanih na znanju i posvećenosti, odgovarajući na sve potrebe i očekivanja klijenata. U svakom trenutku se možete osloniti na našu diskreciju, profesionalni pristup i sposobnost za rešavanje pravnih pitanja na najbrži i najefikasniji način. Pored navedenog, naša advokatska kancelarija ima trajnu saradnju sa renomiranim advokatskim kancelarijama i drugim stručnjacima u državama jugoistočne Evrope, tako da smo u mogućnosti da svojim klijentima pružimo usluge koje se odnose na razne regionalne projekte i komplikovane prekogranične transakcije.

Partner Irena Knezević

Rođena u Beogradu. Ima deset godina iskustva u oblasti privredne advokature. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu završava 2011. godine sa prosekom iznad 9,00 (poslovno-pravni smer). Nakon toga, na istom fakultetu upisuje master studije, poslovno-pravni smer i stiče zvanje master pravnik poslovnog prava.

2014 godine polaže pravosudni ispit pri Ministarstvu pravde Republike Srbije, a nakon toga i advokatski ispit pred Advokatskom komorom Beograda i upisuje se u Imenik advokata. Još u toku studija pohađala je brojne stručne prakse u različitim institucijama (sud, ministarstvo, javno preduzeće, narodna kancelarija predsednika Republike), te je stekla iskustvo u različitim pravnim sektorima i oblastima.

Pre samostalnog otpočinjanja bavljenja advokaturom radila je kao advokatski pripravnik i advokat saradnik u dve renomirane advokatske kancelarije specijalizovanim za oblast privrednog prava u kojima se, pored privrednog prava, bavila i radnim pravom, obligacionim pravom i zastupanjem u građansko- pravnim postupcima. Irena tečno govori engleski jezik i služi se francuskim jezikom.

Kontaktirajte Irenu na e-mail: irena@advokatbeogradknezevic.rs

Partner Rade Knezević

Rođen u Užicu, u pravničkoj porodici. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu završava 2012. godine sa visokim prosekom (pravosudno-upravni smer). Tokom studija je napisao više stručnih i seminarskih radova, od kojih su neki i posebno nagrađeni. Nakon diplomiranja upisuje postdiplomske studije. Odbranom master rada stiče zvanje master pravnik.

Tokom pripravničkog staža u advokaturi imao je priliku da uči zanat i od poznatih beogradskih advokata Milinka Bajčete i Ilije Radulovića.

2015. godine položio je pravosudni ispit pri Ministarstvu pravde Republike Srbije, a nakon toga i advokatski ispit pred Advokatskom komorom Beograda. Iste godine se upisuje u Imenik advokata i počinje samostalno da se bavi advokaturom. Pretežno se bavi krivičnim pravom.

U prilog posvećenosti advokata Rada Kneževića pravu svedoči i knjiga izdata od strane Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu pod nazivom „Azbuka prava“, čiji je idejni tvorac i koautor i koja je visoko ocenjena od stručne javnosti.