RADNO PRAVO

Knezevic Legal pruža punu pravnu podršku svojim internacionalnim i domaćim klijentima u odnosima sa zaposlenima, kao i uopšte u pogledu pitanja iz oblasti radnog prava na svakodnevnom nivou. Naš advokatski tim klijentima pruža pravnu podršku u oblasti radnog prava, uključujući internu radnopravnu regulativu (sastavljanje pravilnika o radu, kolektivnih ugovora, i dr.), menadžerskih ugovora, ugovora o radu i svih drugih dokumenata u oblasti radnog prava, kao i proceduru za prestanak radnog odnosa i prekogranična kretanja zaposlenih i agencijsko zapošljavanje. Naše iskustvo zasniva se na sprovođenju brojnih programa restruktuiranja za potrebe naših klijenata, dugogodišnjem savetovanju i zastupanju prilikom rešavanja velikog broja radno pravnih pitanja, kao i zastupanju kako poslodavaca, tako i zaposlenih u radnim sporovima pred sudovima u Srbiji. Takođe smo angažovani kao spoljni pravni konsultani određenih klijenata.

Naš tim je zastupao brojne menadžere u postupku zasnivanja i prekida radnog odnosa po osnovu menadžerskih ugovora, kao i prilikom pregovaranja i isplate otpremnine. Imamo značajno iskustvo prilikom zastupanja brojnih međunarodnih i domaćih klijenata u postupcima proglašenja i realizacije tehnološkog viška zaposlenih, pribavljanja boravišne i radne dozvole, povrede na radu, i dr.

Prilikom zastupanja i pružanja saveta našim klijentima, pored važećih propisa, analiziramo i proučavamo i aktuelna mišljenja i tumačenja nadležnih organa, kao i sudsku praksu, s obzirom na to da mogu imati značajan uticaj na konkretna pitanja u praksi.

Zastupanje:
● Priprema svih vrsta radno-pravnih akata (ugovora o radu, pravilnika o radu, pravilnika o organizaciji i
sistematizaciji poslova, kolektivnih ugovora, menadžerskih ugovora, i dr.) (pročitati više ovde)
● Sistematizacija radnih mesta i restruktuiranje
● Otkaz ugovora o radu (uključujući procedure za višak zaposlenih)
● Zapošljavanje i upravljanje ugovorima
● Radni sporovi (mirno rešavanje, parnice iz oblasti radnog prava, i dr.)
● Ustupanje zaposlenih

KONTAKT INFORMACIJE

Adresa: Džona Kenedija 51/2,
11070 Novi Beograd
Telefon: +381 63 150 41 44
Email: irena@advokatbeogradknezevic.rs
Molimo zakažite prijem telefonom.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.