PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

Intelektualna svojina

Intelektualna svojina obuhvata autorsko pravo i prava srodna autorskom pravu, sa jedne strane, i prava industrijske svojine sa druge strane. Dalje, prava industrijske svojine se obično dele na pronalazačko pravo (patenti, nove biljne vrste, know how), pravo znakova razlikovanja (žigovi, imena porekla i geografske oznake, industrijski dizajn, poslovno ime) i pravo konkurencije (suzbijanje nelojalne konkurencije). Advokatska kancelarija Knežević pruža usluge pravnog savetovanja i zastupanja pred nadležnim organima i sudovima u svim sferama prava intelektualne svojine.

KONTAKT INFORMACIJE

Adresa: Džona Kenedija 51/2,
11070 Novi Beograd
Telefon: +381 63 150 41 44
Email: irena@advokatbeogradknezevic.rs
Molimo zakažite prijem telefonom.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.