• Law office in Belgrade

Zaštita internet domena u Republici Srbiji

Zaštita internet domena u Republici Srbiji Dvadeset prvi vek doneo je sa sobom mnogobrojne novine kako u sveopštoj komunikaciji među ljudima tako i u poslovanju privrednih subjekata.Ukoliko [...]

  • advokatska kancelarija it pravo

Advokatska kancelarija za IT pravo

Advokatska kancelarija Knezevic Legal se sa uspehom specijalizuje u oblasti IT prava kao relativno savremenijoj pravnoj sferi koja se i dalјe dinamično i ubrzano razvija. U tom [...]

  • Advokatska kancelarija za elektronsku trgovinu

Elektronska trgovina u Srbiji

Advokatska kancelarija za elektronsku trgovinu - Elektronska trgovina u Srbiji Advokatska kancelarija za elektronsku trgovinu - elektronska [...]

Kupoprodaja nepokretnosti

Advokat za kupoprodaju nekretnina, advokat za kupoprodaju nepokretnosti, advokat za kupovinu stana,