advokatska kancelarija it pravo

Advokatska kancelarija Knezevic Legal se sa uspehom specijalizuje u oblasti IT prava kao relativno savremenijoj pravnoj sferi koja se i dalјe dinamično i ubrzano razvija. U tom pogledu kao advokatska kancelarija za IT pravo vršimo zastupanje i zaštitu prava klijenata u oblasti prava informacionih tehnologija, koje je često vrlo izazovno usled nedostatka odgovarajuće pravne regulative i pravnih okvira koji se, doduše, sa razvojem digitalizacije i napretkom tehnoloških promena razvijaju i još će se razvijati.

IT pravo/Pravo informacionih tehnologija/Internet pravo obuhvata pre svega izradu i pravno savetovanje u pogledu zaključenja IT ugovora i ugovora o licenci softvera, zatim ugovora o poverljivosti (NDA – Non-Confidential Agreements), pravo na poverljivost podataka i zaštitu poslovne tajne, zaštitu internet domena, kao i on-line trgovinu, te najzad, zaštitu autorskog prava i prava intelektualne svojine na internetu i rešavanje sporova u IT oblasti. Pored navedenog, sve je aktuelnije i više se usmerava pažnja na bezbednost na internetu.

Klijenti koji nam se obraćaju kao advokatskoj kancelariji za IT pravo za pružanje usluga u IT oblasti su najčešće IT kompanije koje se, uopšteno govoreći, bave programiranjem, odnosno izradom web i mobilnih aplikacija, internet sajtova, softverskih programa, najčešće u vidu rada na pojedinačnim projektima od strane zaposlenih programera u kompaniji ili angažovanih freelancer-a.

Naredni korak je komercijalizacija odnosno iskorišćavanje i upotreba od strane spoljnih korisnika/klijenata IT kompanije.

Sve navedeno prožeto je pitanjem zaštite autorskog prava i prava intelektualne svojine odgovarajućeg programa kako u odnosu IT kompanija-zaposleni/freelancer, tako i u odnosu IT kompanija-klijent, o čemu se detaljnije govori u odvojenom tekstu.

Najzad, ovde treba napomenuti i IT pravo u širem smislu koje obuhvata svako korišćenje softvera sadržanog u računarima, tabletima, mobilnim i drugim uređajima, od strane bilo kog korisnika, koje još uvek sadrži dosta pravnih praznina koje ostaju da budu regulisane.

Ukoliko je vama ili vašoj kompaniji potrebna pravna pomoć advokatske kancelarije za IT pravo odnosno u oblasti prava informacionih tehnologija, budete slobodni da nas kontaktirate. Advokati Irena i Rade Knežević su se specijalizovali u pravu intelektualne svojine završetkom Mastera prava intelektualne svojine na Pravnom fakultetu, dok je Irena odbranila master rad na temu Pronalazak u radnom odnosu koji je neposredno vezan za imovinska i moralna prava na računarskom programu/softveru koji je načinjen za IT kompaniju od strane zaposlenog.