Osnivanje preduzetničke radnje, odobrenje privremenog boravka i pribavljanje radne dozvole za strance – Advokatska kancelarija Beograd Knežević

Ukoliko ste lice stranog državljanstva koje želi da izvrši osnivanje preduzetničke radnje radi odobrenja privremenog boravka po osnovu samozapošljavanja i pribavljanja radne dozvole u Srbiji, ovaj članak je namenjen vama.

Odobrenje privremenog boravka i radna dozvola se, osim po osnovu samozapošljavanja, mogu odobriti i po osnovu zapošljavanja u Srbiji i po osnovu upućivanja na rad u Srbiju , u kom slučaju je spisak neophodne dokumentacije malo duži od onog po osnovu samozapošljavanja.

Treba napomenuti i da za boravak do 90 dana u Srbiji nije potrebno posebno odobrenje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) dok je za boravak duži od 90 dana ono potrebno. Privremeni boravak se može odobriti za period od godinu dana, nakon čega se može produžavati za isti period.

Osnivanje preduzetničke radnje

Osnivanje preduzetničke radnje se vrši pred Agencijom za privredne registre (APR) i sam postupak osnivanja preduzetničke radnje se obavlja u roku od nekoliko dana. Od dokumentacije je potrebno podneti popunjenu registracionu prijavu, fotokopiju pasoša, kao i dokaz o uplaćenoj taksi, dok je nakon registracije potrebno pribaviti pečat.

Odobrenje privremenog boravka

Zahtev za odobrenje privremenog boravka se podnosi Upravi za strance MUP-a Srbije. Ukoliko se zahtev podnosi na osnovu samozapošljavanja tj. osnivanja preduzetničke radnje potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

 • popunjen zahtev za odobrenje privremenog boravka
 • fotokopiju pasoša (original dostaviti na uvid)
 • izvod iz APR-a za preduzetničku radnju
 • dokaz o uplati takse
 • fotokopiju „belog kartona“
 • potvrdu o prometu po računu banke preduzetničke radnje
 • potvrdu o raspoloživim novčanim sredstvima na računu stranca
 • dokument kojim se reguliše zdravstveno osiguranje u Srbiji
 • dve fotografije 30×40 mm
 • poslovnu biografiju (CV)

Pribavljanje radne dozvole

Nakon odobrenja privremenog boravka, podnosi se zahtev Nacionalnoj službi za zapošljavanje (NSZ) za pribavljanje radne dozvole. Ukoliko se zahtev podnosi na osnovu samozapošljavanja tj. registrovane preduzetničke radnje potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

 • izvod iz APR-a za preduzetničku radnju
 • fotokopiju pasoša
 • izjavu o vrsti, trajanju i obimu aktivnosti preduzetničke radnje
 • izjavu o raspoloživoj opremi za obavljanje delatnosti
 • diplomu stranca sa overenim prevodom ovlašćenog sudskog tumača
 • ugovor o zakupu poslovnog prostora
 • dokaz o uplaćenoj taksi

Celokupan postupak izdavanja radne dozvole traje nekoliko dana i izdaje se za period za koji je odobren privremeni boravak.

Advokatska kancelarija Knežević u Beogradu stoji vam na raspolaganju za zastupanje u opisanim postupcima.